Bookmark and Share
主題故事
海關招聘理想 申請人數年增12%
13 Jul 2024
香港海關上周在海關學院舉行香港海關學員結業會操,共有82名見習關員畢業,由海關關長何珮珊主持檢閱儀式。何表示,今年海關招聘數字理想,收到約8400宗申請成為海關督察申請;較去年上升12%;就讀本地大學2年級及3年級申請約有360份;內地就讀港生亦有340份。亦收到5300份關員申請,較去年同期上升20%,今年會招收90位海關督察及200位關員,她指按現時招募反應有信心達標。   亞太區海...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-